Copia-de-NOU-LOGO-07.png

A Historia ao Servizo do Aceite de Oliva

A Fundación Privada Parc Temàtic de l’Oli foi creada no ano 1998, dous anos despois de descubrir arcos case enterrados e espazos interiores dunha maxestuosidade impresionante. Segundo os estudos dos historiadores Josep Maria Sans i Travé e Joan Foguet i Sans, a finca era coñecida como Torre de la Sala nun documento datado no ano 1264.

Os templarios, durante os séculos XII e XIV, tiñan como obxectivo protexer aos peregrinos que se dirixían á Terra Santa. Para acadar este fin, extraían os froitos dunha gran diversidade de establecementos que tiñan por toda Europa.

As instalacións chegan a ser consideradas como un dos mellores espazos culturais asociados ao aceite de oliva do mundo e intégranse na rede de museos de aceite de oliva de Cataluña. Ofrecendo, ademais de histórico e cultural, un turismo gastronómico. A forte crise que vive Europa desde o ano 2008 forza o seu peche cara ao 2012.

Imagen de fondo

Agora, no 2023, cun novo patroado e unha xestión moderna e cunha visión máis global e unificada, a Fundación Privada Parque Temático do Aceite, baixo a presidencia de Martí Mensa i Rovira, comeza unha etapa de esplendor que debe levala a unha brillantez como o aceite que defende: ese ton dourado que captiva a contemplación de quen o observa, e que encanta o sabor por quen o degusta.

Copia-de-NOU-LOGO-07.png
Copia de NOU LOGO-07